Rješenja za analizu konstrukcija metodom konačnih elemenata – ANSYS FEA – postižu se pomoću ANSYS Mechanical unutar ANSYS Workbench, automatizirane i parametrizirane simulacijske platforme koja omogućava dizajn i optimizaciju proizvoda na temelju računalnih simulacija. ANSYS Mechanical opremljen je inteligentnom tehnologijom generiranja mreže, alatima za automatsko otkrivanje i upravljanje kontaktima, kao i algoritmima za optimizaciju topologije. Pruža neviđenu točnost u svim granama industrije i tipovima analize, od statičke strukturne, dinamičke (modalne, harmonične, nasumične, potpuno nestacionarne) do analize umora i loma materijala. Osim toga, program za eksplicitnu analizu ANSYS LS-DYNA (također integriran u ANSYS Workbench) donosi simulacijska rješenja za udarce, sudar i druga iznenadna i amplitudom jaka opterećenja.